Eventuelle underpunkter til denne side ses herunder:

 

 

 

På denne hjemmeside er der pegefølsomme knapper, som kræver, at JAVA er installeret. Klik på billedet for at installere den nyeste version af programmet.

Webansvarlig:webmaster@hanspeterlarsen.dk

Layout: HP Grafik

Retur 

Forespørgselssprog

I Forespørgsler kan man bruge logiske operatorer AND, OR og NOT (Da: OG, ELLER og IKKE). Man kan også bruge parenteser, og  * (asterisk) fungerer som "wildcard".  

Store eller små bogstaver kan bruger efter behag, det gør ingen forskel. 

1.Ingen operator Hvis man søger på: en lille kat, så findes alle dokumenter, der indeholder en, lille eller kat.  

(Alle sider, der indeholder ordet "en" findes altså også, og det kan virke forvirrende, selvom fund, der indeholder alle tre ord vises først. Vil man være sikker på KUN af finde dokumenter der indeholder alle tre ord, skal man benytte operatoren AND - se 2.)

Det er ofte bedst at nøjes med at søge på et enkelt ord, som er "nøgleord", i dette tilfælde kat.

2.AND Hvis man søger på: en AND lille AND kat, finder søgeprogrammet alle dokumenter, der indeholder både en, lille og kat (Dette er den snævrest mulige indkredsning. Ved søgning på Nettet ville anførselstegn rundt om søgeteksten - "en lille kat" - føre til samme resultat som operatoren AND gør her).

3.OR Hvis man søger på: en OR lille OR kat, vil resultatet være det samme som i tilfældet 1.Ingen operator. Operatorens egenskaber åbenbarer sig dog, når man benytter parenteser i forbindelse med såvel AND som OR. 

4.NOT Hvis man søger på: en lille NOT kat, så listes alle dokumenter, der indeholder en eller lille, men ikke kat.

5.Parentes Hvis man søger på: (en NOT lille) AND kat, så medtages alle dokumenter, der indeholder en og kat, men ikke lille.

6.* (asterisk) Tegnet * kan erstatte et eller flere (ukendte) tegn. Søgning efter kat* vil finde alle ord, der begynder med kat, for eksempel kattekilling, kattemad osv.


Retur

Copyright © 2006 HP Grafik. Alle rettigheder forbeholdes.

Webansvarlig:  webmaster@hanspeterlarsen.dk   Layout HP Grafik  Senest opdateret 29-07-2010